Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Det er ikke slik vi skal få Krekar ut av landet!

Etter gårsdagens skytedrama der det ble skutt inn i leilighheten til Mullah Krekar, er denne mannen igjen førstesisdestoff både i inn og utland. Hva motivet bak skuddene var er foreløpig ukjent men det er selvfølgelignærliggende å anta at det er noen som ikke setter pris på at han oppholder seg i Norge.

Mullah Krekar har ingenting å gjøre i Norge. Han er utvist og skal sendes ut av landet så fort det er forholdsvis sikkert at han ikke vil få dødsstraff hjemme i Irak. Ved å forsøke å ta Krekar av dage slik det åpenbart ble forsøkt på i dette tilfellet er imidlertid ikke den rette måten å gjøre dette på. Ved å synke ned på det samme nivået som terrorister ligger på, gir vi nærmest bort seieren til ekstremistene. Denne saken har langt i fra svekket Krekars posisjon i Norge. Han fremstår nå mer som ett offer enn noen gang tidligere.

Norge er prinsipielt i mot dødstraff, det skal vi være veldig glade for. Det dreier seg etter min mening  rett og slett om grunnleggende menneskerettigheter der dødstraff er noe som hører fortide til. Det kan selvfølgelig være provoserende at Krekar klarer å utnytte systemet slik han gjør for å bli værende i Norge men samtidig er det viktig at vi ikke firer på våre  grunnleggende prinsipper i forhold til menneskerettigheter. Så får heller en "Mullah" nå og da klare å utnytte reglene litt.