Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Det handler om å oppnå sympati!

 

En nordmann med pakistansk opprinnelse er ifølge VG dømt til døden i Pakistan på særdeles tynt grunnlag. En sak som nesten ikke har fått oppmerksomhet sett i sammenheng med Kongo saken og Bolivia saken.

Hva er det så som gjør at slike saker får så varirerende oppmerksomhet i media, nå er saken i Pakistan riktignok toppsak hos VG nett for øyeblikket men ser man saken i sammenheng med Kongosaken så hadde det allerede vært titals artikler i VG på samme tidspunkt i rettsprosessen. Jeg tor årsaken her er mange. For det første er det ikke en nordmann med norsk opprinnelse, det blir da litt vanskeligere å assosiere seg med mannen med en gang. Jeg tror ikke det har noe med rasisme å gjøre, det er det samme som at en ulykke med 100 drepte i Europa får helt annen oppmerksomhet enn tilsvarende ulykke i Asia. Man føler det rett og slett ikke så nært.

Andre årsaker er nok at Pakistan tross alt er et mer lukket samfunn som gjør det vanskeligere å få innblikk i saken. I Kongo derimot har vi med et regime som gjerne vil vise vesten at de vil være siviliserte i en merkelig form, noe som på oss nordmenn virker helt fjernt når vi ser resultatet og guttene får økt sympati. Dessuten har vel det banale erstatningskravet mot staten Norge vært utslagsgivende for medias oppmerksomhet.