Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

På tide å innføre tvangsvaksinering!

TV2 og Vg kan i dag melde at svineinfluensavaksinen er mer effektiv enn ventet i form av at den danner antistoffer i kroppen raskere enn først antatt. Samtidig kommer det sporadsike meldinger om at svineinfluensaviruset er i ferd med å mutere seg til mer farlige varianter.

Sett i lys av dette er det fortsatt svært mange som unlater å ta vaksinen på grunn av at de er revet med i en tåpelig massesuggesjon om at vaksinen er en stor konspirasjon av kapitalmakten som skal tynne ut verdens befolkning. Det er forsåvidt en ting det, problemet er at disse menneskene også unnlater å vaksinere egne barn slik at disse utsettes for unødvendig fare samt at hele familien gjerne blir gående rundt som vandrende smittebærere.

Det er med andre ord på høy tid å innføre tvangsvaksinering i dette landet. Vi har bestilt nok vaksiner så det skal ikke være noe problem. Norske myndigheteter er ikke sene ellers til å beskytte folk mot seg selv så hvorfor ikke gjøre det samme her hvor de samtidig utsetter andre for fare ved å unnlate å vaksinere seg selv.