Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Hvorfor bosetter folk seg på rasutsatte steder?

Ingen skal ha blitt skadet da det gikk et steinras ved et boligfelt i Årdal. 19 personer er imidlertid evakuert i følge VG.

Vi bor i et stort land med mye plass. Jeg kan ikke forstå hvorfor folk bosetter seg på rasutsatte steder. Dette må jo være et problem både boligkjøpere og utbyggere har blitt oppmerksom på gjennom årenes løp med diverse ulykker. Jeg bare spør...