Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Godt at skolen skjærer igjennom!

 

Vg nett lager en stor sak ut av at et barn har blitt vaksinert mot svineinfluensa til tross for at dette var imot foreldrenes ønske. Sannsynligvis et hendig arbeidsuhell som har det heldige utfallet at det er til barnets beste.

Vaksinemotstanderne har fått alt for mye plass i media med det resultatet at enkelte foreldre tar det idiotiske valget det er å avstå fra å vaksinere barna. Da er det jo like greit at skolen skjærer igjennom og gir ungene ei sprøyte allikevel. Strengt tatt burde vel barnevernet grepet inn og sørget for vaksinering uansett også for de barna hvor foreldrene ikke vet bedre. Det er jo det barnevernet er der for...