Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Er dette mitt problem?

VG kan i dag fortelle at 1 av 5 barn i Somalia er underernært. Den radikale islamist bevegelsen blir stadig sterkere og nærmer seg Al qaida. Landet går fra vondt til verre slik VG beskriver det.

Man kan spørre seg om dette er mitt problem? Ja, det er desverre det, av mange årsaker. For det første er det siste vi ønsker at Al Qaida skal bli sterkere. For det andre er det rett og slett slik at det er noe som heter menneskeverd, vi kan ikke sitte og se på at andre mennesker har det slik andre steder i verden. Selv om man mener kirig og elendinghet til en viss grad er selvforskylt er ike verdenb så svart og hvit. Dessuten er barn alltid uskyldige i slike sammenhenger.

Det jeg imidlertid er imot er å importere problemene til Norge i form av innvandring. Mange av disse har opplevd så mange traumatiske ting at de blir gående rundt som tikkende bomber resten av livet. Såpass egoistisk må det være lov å være. Dessuten kan vi hjelpe tusenvis i Somalia for den samme prisen det koster å gjøre en av dem til norsk statsborger.