Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Innfør opligatorisk kastrering av pedofile menn!

Daglig kommer det frem historier og nye avsløringer av pedofile gjerningsmenn og pedofile nettverk. I dag er det en Bodø mann som er avslørt.

Jeg mener det bør inføres obligatorisk kasterering av alle pedofildømte menn. Om dette foregår på den gode gamle måten eller ved kjemisk kastrering er ikke så viktig for min del. Fordelen med kjemisk kastrering er så vidt jeg har forstått at prosessen er reversibel, noe som kan være praktisk ved justismord. Ellers er det bare å kjøre på, pedofile har ikke krav på et sexliv.