Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Nå kan du gi støtte til Moland og French!

Den såkalte Kongo saken hvor nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French er tiltalt og dømt til 5 ganger dødsstraff gjør de fleste av oss opprørt. Den totale magel på grunnleggende menneskerettigheter som er vist i rettsaken er fullstendig uverdig.

Nå har familien til Moland og French opprettet en webside med familiens syn på saken samt kontoinformasjon til dem som ønsker å støtte Moland og French. Jeg vil derfor benytte anledningen til å oppfordre dere alle til å besøke siden og gi en pengegave for å hjelpe Moland og French i den håpløse situasjone de har havnet i.