Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Skal denne saken ende med et selvmord?

 

Kongo saken går stadig inn i nye forunderlige faser. Nå er det Tjostolv Moland som åpenbart ikke har klart den enorme psykiske belastningen han har vært utsatt for de siste månedene. Forøvrig skal en mulig bivirkning av malaria medisinen han har fått være fare for psykoser. Dagen "forestilling" i "retten" viser en åpenbart forstyrret Moland, noe aktor avviser som skuespill. Moland sitter nå i fengsel og de siste opplysningene fra VG sier at han ikke vil få legehjelp i fengselet.

Det er vel ganske åpenbart at selvmordsfaren er overhengende i den tilstand Moland er i nå. Skal dette være den triste "løsningen" på saken som har utviklet seg til å bli en farse av av spionanklager, 5 dødsdommer og en "rett" som ikke følger vanlige internasjonale spilleregler innen menneskerettigheter? Kanskje Kongo ser på dette som en grei løsning på den diplomatiske klemma de selv har satt seg i. Siden Moland er utpekt som hovedmannen er det letter å la French dermed slippe billig unna og saken dermed løses i stillhet.

Norge som nasjon har her et stort ansvar for å presse på til det ytterste for å sørge for at Moland får nødvendig legehjelp og at denne sykdommen ikke går ytterligere ut over rettsikkerheten til nordmennene. Oppi dette er det åpenbart at også Joshua French blir et offer for Molands psykiske sykdom med de avsporinger rettsaken får på grunn av dette.