Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Viktig trygghetsfaktor for Moland og French med norsk advokat!

Ankesaken i Kongo mot de drapsdømte nordmennen Tjostolv Moland og Joshua French er så vidt i gang. For anledningen er Deres norske advokat på stedet og gir dem råd og ikke minst har sørget for å "shine" dem opp litt slik at de ser representable ut.

Selv om nordmmennens norske advokat, Morten Furuholmen, ikke kan hjelpe dem direkte i rettsaken så tror jeg hans tilstedeværelse er svært viktig for å gi dem en trygghetsfølelse og litt råd og vink om rettpsykologi og generelle rettsprisipper. Bare strategien med å dresse opp nordmennene er nok i seg selv et viktig tiltak for å fjerne inntrykket av "landeveisrøvere" slik Furuholmen selv har formulert det. All ære til den annonyme nordmannen som har gått inn med private midler for å dekke advokatregningen til den norske advokaten.