Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Kan utførelse av morsinnstinkt kalles kidnapping?

En 37 år gammel kvinne er pågrepet etter at hun har vært på rømmen med sitt eget spedbarn i et døgn. Politiet og media omtaler det som en kidnappingsak.

Jeg kjenner ikke bakgrunnen for hvorfor moren har blitt fratatt barnet i utgangspunktet, det har sikkert vært gode grunner til det. Men ordet kidnapping er noe jeg forbinder med noe helt annet. Kidnapping er etter min mening når helt fremmede personer tilrøver seg et eller flere barn, gjerne for å gjennomføre sexuelle handlinger og i verste fall avslutte det hele med et drap.

Når en mor tar tilbake sitt eget barn og rømmer går dette etter min mening inn i en helt annen kategori. Selv om hun sannsynligvis har problemer med å gi barnet den omsorg det trenger betyr det ikke at hun ikke forsøker og ønsker å være en god mor. Når hun er i en sansynligvis desperat situasjon og velger å ta tilbake sitt eget bartn på denne måten burde politi og media funnet en annen formulering enn kidnapping.