Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

La TV2 få sin andel av lisenspengene!

TV2 har økonomiske problemer og har for øyeblikket pressekonferanse om hvordan de skal spare 150 millioner. Foreløpig er det klart at hovedkontoret er i Oslo.

Det er en veldig enkel løsning på problemer. La TV2 få sin rettmessige andel av lisenskaka. Hele opplegget med en statskanal og påtvungen TV-lisens hører hjemme i Sovjet 30 år siden. Nå lever vi i 2009, når TV-lisensen først er der er det bare rett og rimelig at den deles på de TV og radiokanalene vi har i landet idag. Så kan NRK heller bli reklamekanal eller frivillig betalingskanal.