Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Jeg forstår ikke hva som er så spennende med noen fotavtrykk!

Det er i følge VG funnet nye fotavtrykk av dinosauruser i Øst-Frankrike, faktisk flere stier.

Spennende er det første jeg tenker når jeg leser dette. Så kommer jeg lenger ned i artikkelen så ser jeg at det fra før er funnet flere hundretusener av fotspor fra før rundt om i verden. Selv om disse fotsporene var litt større og flere i antall på ett område så kan det umulig være så spesielt når det finnes gler hundretusener fra før av. Det får vel være grenser for hvor mye det skal gravs i jordas fortid...