Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

18 års grense vil føre til dyrere soltimer!

Ifølge VG ønsker kreftforeningen 18 års grense på bruk av solarium. Dette for å begrense føflekk kreft.

Nå er jeg en av dem som er over 18 år og bruker solarium en sjelden gang. Det jeg synes er greit med solstudio er at disse ofte er ubemannede og åpne nesten døgnet rundt. En 18 års grense vil naturligvis måtte føre til at solstudioene må bemannes eller innføres andre fordyrende tiltak for å unngå at aldersgrensen holdes. Dette vil jo naturligvis føre til dyrere soltimer og innskrenkede soltimer. Hvorfor skal jeg belastes fordi foreldre ikke klarer å sette grenser for barna sine?