Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Dette bør jo tale til Moland og French sin fordel!

En norsk investor med militær bakgrunn har gått ut og sagt at han har investert 350' norske kroner i event satsningen til de drapsdømte nordmennene i Kongo,  Tjostolv Moland og Joshua French.

Dette bør jo være et sterkt bevis på at historien Moland og French har stått fast på er korrekt. Eller?