Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Fornuften seiret i ARK!

NRK, eller ARK som Frp politikeren Carli I Hagen så velpassende omdøpte dem i sin tid, lot for en gangs skyld fornuften styre og har besluttet å legge MGP finalen til Oslo området.

Jeg er faktisk overrasket over at de ikke har latt seg presse av politiske motiv men har klart å fokusere på selve arrangementet. Gudene må imidlertid vite hvor mye politisk skittent spill som har foregått i kullisene for å få lagt arrangementet til andre deler av landet. 

Nå gjenstår det bare å se om NRK også klarer å holde igjen for presset for å sende ut en programleder i bunad slik de gjorde forrige gang vi arrangerte finalen i landet. Bunad er i likhet med burka ikke noe fint klesplagg. Dette er bare en vrangforestilling mange nordmenn har.