Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Russisk lovendring åpner dører for Putin. Kanskje ikke så dumt?

VG nett skriver i dag at en lovendring er på trappene i Russland som muliggjør at Vladimir Putin igjen kan bli president i landet. Putin selv aviser at han ønsker å bli president på ny.

Spørsmålet man stiller seg er om dette er bra for demokratiet og verdensfreden.  Putin har etter de fleste sin mening beveget landet noe tilbake mot det gamle kommunistveldet. Kanskje dette er en nødvendighet å få tilbake noe av den gamle "kalde krigen" for å bevare maktbalansen i verden. Eller er det tilstrekkelig at Obama blir ny president i USA og vil skape ro rundt de betente konfliktene som landet er inne i?