Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Sliter du på jobbmarkedet? Søk jobb i det hvite hus..

Nå er det 7000 ledige stillinger i Barack Obama sin stab. Ansettelsesdato er 20.januar.

For å søke på stillingene må du bl.a. fylle ut et spørreskjema på 63 punkter av til dels svær personlig karakter. Bl.a. om familiesituasjon, ditt "liv på internett", forretninger osv. Alt dette for å minimere mulighetene for å sette Obama i dårlig lys når han trer inn i presiden embetet.

Lønnen for å utlevere deg selv blir å være med på en ny politisk æra som garantert kommer til å bli betydelig omtalt i fremtidens historiebøker. La oss håpe på at det blir så positivt som alle tror og håper på.