Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Er dette ytringsfrihet?

 

I følge VG nett er den Engelske Labour politikeren Peter White i hardt vær etter at han regelrett skrev hva han mente om dronning Elizabeth på Facebook. Han omtalte henne blant annet som en parasitt som melker landet. I følge VG kalles han nå inn på teppet for å svare for sine meldinger slik at hans fremtid i partiet kan vurderes. White selv uttaler at han er Republikaner noe som er et gyldig standpunkt.

Selv mener jeg at det er innen ytringsfrihetens grenser å komme med slike uttalelser samtidig som jeg mener at flertallet i et politisk parti er i sin fulle rett til å kaste han ut av partiet for slike uttalelser. Hva utfallet blir og hva jussen i England sier om dette er foreløpig uklart.

Når det gjelder en diskusjon rundt kongehusene i Norge og ute i Europa mener jeg imidlertid det generelt sett skal være stor takhøyde i den offentlige debatten rundt dette. Det er åpenbart en foreldet styringsform men siden de i realitet har minimal makt synes jeg personlig det er greit å beholde dem for tradisjonens skyld. Hva mener du?