Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Upassende dobbeltrolle til Jagland!


Torbjørn Jagland har mottatt kritikk for at han har sitter som leder av Europarådet samtidig som han er leder av nobelkomiteen.

En pris som Nobels fredspris bør tildeles av personer som ikke har andre internasjonale verv av betydning. Når man sitter i en rolle som Thorbjørn Jagland gjør vil det alltid bli stilt spørsmål om avgjørelsen er blitt påvirket av det andre vervet han har. Personlig tror jeg Jagland er profesjonell i forhold til dette men mener samtidig at han selv bør innse at dette er en uheldig dobbeltrolle som stadig det vil bli stilt spørsmål ved.