Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Kan Iran gå mot et demokrati takket være Twitter?

Demonstrantene I Iran vil ikke gi seg i kampen mot det de mener er valgfusk av den sittende presidenten Mahmoud Ahmadinejad.

Demonstrantene har de siste ukene vært voldsomme og nett tjenesten Twitter har fått en viktig rolle i forbindelse med utveksling av informasjon internt mellom demonstranter samt for å få informasjon ut til omverdenen om hva som skjer. Det hele kan minne litt om rollen CNN fikk under gulfkrigen på 90-tallet mens det denne gangen er en nett tjeneste som står i sentrum istedenfor en TV-kanal.

Er dette det som skal til på sikt for å få løst opp i de siste diktaturene i verden? Er det slik at kommunikasjonsteknologi nå er blitt såpass allemannseie at ingenting ikke lenger kan sjules for omverdenen og dermed tvinge gjennom demokrati på sikt?

Hva mener du?