Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Nå er det bare et tidspørsmål før renten gårdrastisk ned!

VG melder i dag at Jens Stoltenberg vurderer å pålegge Norges Bank og sentralbanksjef Svein Gjedrem å sette ned renten drastisk da regjeringen synes rentenedgangen går for langsomt. Litt senere melder VG igjen at statsministerens kontor avviser dette.

Dette er svært gode nyheter for norske forbrukere som ønsker en rask forbedring i egen privatøkonomi. Sett i sammenheng med lave bensinpriser vil en lav rente føre til at norske forbrukere har mer å rutte med enn noen gang etter lønnsoppgjørene de siste årene. Det er imidlertid et sort spøkelse i skapet, nemlig faren for arbeidsplasser. Arbeidsledighet er kanskje den enkelthendelsen som får flest privatøkonomier til å gå over ende.