Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Tåpelig rentefokus

Jeg begynner å bli rimelig lei alt dette oppstyret i media om at DNB ikke setter ned renta.

Jeg er rett og slett sjokkert over at ellers oppegående mennesker ikke klarer å forstå og respektereden enkeltes bedrifts rettigheter til å sette egne betingelser på sine avtaler med kunder.

Bankene og alle andre fornuftige økonomer forsøker gang på gang til å få folk til å forstå forskjellen på styringsrente og pengemarkedsrente. Til tross for gode forsøk så vil dette rett og slett ikke synke inn hos folk flest.

Bankvesenet er heldigvis fortsatt markedsstyrt, noe som i de aller fleste tilfeller kommer kundene til gode i form av hard konkurranse.