Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Demonstrasjoner

Opptøyer i Oslo skyldes i stor grad feilslått invandringspolikk over flere år!

Oppstøyene i Oslo ser ikke ut til å gi seg med det første. Det er vel heller snakk om en eskalering hvor det i større og større grad går over til hærverk og felles kamp mot politiet fra opposjonelle ungdom og smågutter. Desverre viser det seg at det i all hovedsak er snakk om mindreårige gutter med innvandringsbakgrunn og blitzere selvfølgelig.

Dette er etter min mening et resultat over feilslått innvandringspolitkk over flere tiår. Norge har ukritisk tatt imot stadig nye innvandrere og latt dem i stor grad styre sin egen integrering med god hjelp av romslig økonomisk hjelp fra sosialkontoret uten krav til gjenytelser. Det nytter ikke å kjøre disse småguttene hjem til mamma og pappa når enkelte av innvandringsforeldrene selv sitter hjemme og hyller omskjæring og selvmordsbombere ovenfor sine "håpefulle".

Det som må til omgående er en fullstendig helomvending i invandringspolitkken. Det må i første omgang en full stopp frem til situasjonen er under kontroll. Samtidig må det inføres nulltolleranse for kriminelle handlinger blandt innvandrere med utvisning av landet som hovedregel. Først når situasjonen er under full kontroll kan vi starte forsiktig med en styrt innvandringspolitkk.

Når det gjelder Blitzerne har Oslo kommune bare seg selv å takke for at dette utøyet ikke ble ryddet fullstendig bort på 80 tallet. Enhver idiot må jo forstå at dette er en ulmende vulkan som bare venter på en unnskyldning til å lage faenskap igjen.

Adferd på apestadiet gir jo bare motsatt effekt!

Det koker i Oslos gater i kveld. Jeg har selv sittet i noen timer og fulgt sendingene på TV2- nyhetskanalen.

Det som slår meg er at Israels-venner foretar en fullstendig fredelig demonstrasjon. Palestinavennene, som demonstrerer mot Israels krigshandlinger, er den agressive parten. Forstå det den som kan. Hva i all verden vil de oppnå med denne adferden?

Nå har Gaze fått bygd seg opp mengder med sympati over hele verden over flere uker. Så kommer slike mennesker som vi ser i Oslo i dag og bryter det elegant ned igjen. Man vender plutselig sympatien tilbake mot Israel og klarer å sette seg inn i deres situasjon på en helt annen måte en det jeg kunne når jeg stod opp i morges. Skivebom av palestinavennene men de holder vel på utover kvelden allikevel.