Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Latterlig våpenvile, det er nok full krig igjen i morgen tidlig.

Media melder at Israel varsler våpenvil fra midnatt. Samtidig gir de beskjed om at de forbeholder seg rettentil å forsvare seg mot nye rakettangrep fra Hamas.

Dette fremstår jo som komplett latterlig. En våpenvile forutsetter jo normalt at begge parter er enige om det. Her er det Israle som egenrådig har erklært det. Med første tegn til agresjon fra Hamas er det nok full krig igjen. Men da vil Israel si at de forsøkte med våpenvile men at det ikke nyttet mot et uregjerlig Hamas. De vil på den måten forsøke å legimitere videre krigføring. 

Om verden forøvrig vil kjøpe et slikt egen-legimitering av videre krigshandlinger er noe helt annet.