Er dette lurt?

Rettsaken mot Anders Behring Breivik skal filmes, ikke for at media skal fråde i materialet men med tanke på ettertiden hva nå som legges i det.

Selv ser jeg lite grunnlag for hvorfor samfunnet skal ha behov for at dette lagres hos riksarkivet. Det eneste det kan brukes til er jo senere begjæringer om gjennopptakelse fra Breiviks forsvarere når de plutselig kommer på små saksbehandslingsfeil som er gjort uder rettsaken eller nyere lovtolkning tilsier at Breivik skulle blitt behandlet på en annen måte en det han faktisk ble.

Litt på siden av dette vil jeg stille spørsmål om profesjonaliteten til Breiviks forsvarer. Breivik er pr d.d. erkjænt utilregnelig. Skal ikke da forsvareren behandle saken slik han mener er til klientens beste og ikke etter klientens vilje? Lippestad kjemper jo for at Breivik skal regnes som tilregnelig fordi Breivik selv vil det men er han istand til å vite sitt eget beste når han faktisk er erklært utilregnelig? Her mener jeg Lippestad burde være så profesjonell at han velger å gå mot klientens ønske.

Sliter du med gjeld? Besøk Gjeld.net

Trenger du ekstrainntekt? Beøk ekstrainntekt.org

 

Opptøyer i Oslo skyldes i stor grad feilslått invandringspolikk over flere år!

Oppstøyene i Oslo ser ikke ut til å gi seg med det første. Det er vel heller snakk om en eskalering hvor det i større og større grad går over til hærverk og felles kamp mot politiet fra opposjonelle ungdom og smågutter. Desverre viser det seg at det i all hovedsak er snakk om mindreårige gutter med innvandringsbakgrunn og blitzere selvfølgelig.

Dette er etter min mening et resultat over feilslått innvandringspolitkk over flere tiår. Norge har ukritisk tatt imot stadig nye innvandrere og latt dem i stor grad styre sin egen integrering med god hjelp av romslig økonomisk hjelp fra sosialkontoret uten krav til gjenytelser. Det nytter ikke å kjøre disse småguttene hjem til mamma og pappa når enkelte av innvandringsforeldrene selv sitter hjemme og hyller omskjæring og selvmordsbombere ovenfor sine "håpefulle".

Det som til omgående er en fullstendig helomvending i invandringspolitkken. Det må i første omgang en full stopp frem til situasjonen er under kontroll. Samtidig må det inføres nulltolleranse for kriminelle handlinger blandt innvandrere med utvisning av landet som hovedregel. Først når situasjonen er under full kontroll kan vi starte forsiktig med en styrt innvandringspolitkk.

Når det gjelder Blitzerne har Oslo kommune bare seg selv å takke for at dette utøyet ikke ble ryddet fullstendig bort på 80 tallet. Enhver idiot må jo forstå at dette er en ulmende vulkan som bare venter på en unnskyldning til å lage faenskap igjen.

Sist oppdatert (lørdag 17. januar 2009 14:12)

 

Adferd på apestadiet gir jo bare motsatt effekt!

Det koker i Oslos gater i kveld. Jeg har selv sittet i noen timer og fulgt sendingene på TV2- nyhetskanalen.

Det som slår meg er at Israels-venner foretar en fullstendig fredelig demonstrasjon. Palestinavennene, som demonstrerer mot Israels krigshandlinger, er den agressive parten. Forstå det den som kan. Hva i all verden vil de oppnå med denne adferden?

Nå har Gaze fått bygd seg opp mengder med sympati over hele verden over flere uker. Så kommer slike mennesker som vi ser i Oslo i dag og bryter det elegant ned igjen. Man vender plutselig sympatien tilbake mot Israel og klarer å sette seg inn i deres situasjon på en helt annen måte en det jeg kunne når jeg stod opp i morges. Skivebom av palestinavennene men de holder vel på utover kvelden allikevel.

Sist oppdatert (torsdag 09. mai 2013 23:38)

 

Godt at politiet viser handlekraft innimellom!

Landets nettaviser melder i dag om at politiet har skutt og såret en mann i Oslo som truet politiet med våpen under oppklaringen av en forholdsvis bagatellmessig sak.

 Det er godt å lese at også politiet i Norge av og til kan vise litt ordentlig handlekraft og har annet å ta seg til enn tåpelig lønnskamp med konstruert ressursmangel.

Sist oppdatert (søndag 04. januar 2009 15:21)

 

Iljoalt Oslopoliti

Det er nå avslørt at Oslopolitiet aktivt har forsøkt å flytte "platamiljøet" fra Plata til foran Stortinget, sannsynligvis som en del av den pågående lønnskampen.

Dette er jo direkte iljojalt av politiet. Politiet vet at dette overhodet ikke er et problem samfunnet er tjent med at henger utenfor stortinget. Det er en stor nok skam at politiet ikke klarer å rydde opp på Plata, så vil de nå flytte dette til foran Stortinget. I det private næringsliv hadde slikt iljoalitet fått helt andre konsekvenser.

Sist oppdatert (torsdag 09. mai 2013 23:34)

 
Banner
Bloggurat Blogglisten Twingly BlogRank